Nazirlər Kabinetindən ərzaq məhsulları ilə bağlı QƏRAR

Nazirlər Kabinetindən ərzaq məhsulları ilə bağlı

Nazirlər Kabinetindən ərzaq məhsulları ilə bağlı QƏRAR

Nazirlər Kabineti “Minimum istehlak səbətinin tərkibinə daxil olan bir sıra əsas ərzaq mallarının və onların istehsalında istifadə olunan malların ölkə ərazisindən aparılmasının tənzimlənməsinə dair tədbirlər haqqında” Qərar imzalayıb.

Qərara əsasən müəyyən edilib ki, siyahısı bu Qərarın əlavəsi ilə müəyyən edilən ərzaq mallarının və onların istehsalında istifadə olunan malların gömrük ərazisindən aparılması ölkədə mövcud olan ehtiyatlar və əhalinin müvafiq mallar ilə qısamüddətli dövrdə təminatı ilə bağlı proqnoz əsas götürülməklə İqtisadiyyat Nazirliyinin müsbət rəyi əsasında həyata keçiriləcək.

Bu Qərara əlavə edilən siyahıya daxil olan malların gömrük orqanları tərəfindən gömrük ərazisindən buraxılışı həmin malların İqtisadiyyat Nazirliyinin müsbət rəy məktubu ilə müşayiət olunması şərtilə həyata keçiriləcək. Siyahıya daxil olan malların ölkədən aparılması ilə bağlı müraciət edən şəxs “İnzibati icraat haqqında” qanuna uyğun olaraq tərtib olunmuş ərizəni gömrük ərazisindən aparılması istənilən malların növü, həcmi, təyinat ölkəsi, planlaşdırılan aparılma vaxtı, habelə həmin şəxs malların bilavasitə istehsalçısı olduğu təqdirdə, istehsal həcmi barədə məlumatlar ilə birlikdə “İnzibati icraat haqqında” qanuna uyğun olaraq İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edəcək.

İqtisadiyyat Nazirliyi siyahıya daxil olan malların ölkədən aparılması ilə bağlı müraciətə onun təqdim olunduğu gündən 5 (beş) iş günü müddətində baxacaq. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən müsbət rəy müraciətlə əhatə olunan mal partiyasının həcmi və müvafiq malların ölkədə mövcud olan ehtiyatları nəzərə alınmaqla, həmin malların gömrük ərazisindən aparılmasının yerli təchizata mənfi təsiri proqnozlaşdırılmadığı halda təqdim ediləcək. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən müsbət rəyin təqdim edilməsindən imtina olunduğu halda, bu barədə müraciət edən şəxsə 5 (beş) iş günü müddətində əsaslandırılmış imtina məktubu təqdim ediləcək.

İqtisadiyyat Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll etməlidirlər.

Sıra

№-si

XİF MN üzrə

kod

Malın adı

 

1.

0102

Diri iribuynuzlu mal-qara

 

2.

0104

Diri qoyunlar və keçilər

 

3.

0201

Təzə və ya soyudulmuş

iribuynuzlu mal-qara əti

 

4.

0202

Dondurulmuş iribuynuzlu

mal-qara əti

 

5.

0204

Təzə, soyudulmuş və ya

dondurulmuş qoyun əti və ya keçi əti

 

6.

0207 11

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) hissələrə ayrılmamış, təzə və ya

soyudulmuş əti

 

7.

0207 12

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) hissələrə ayrılmamış, dondurulmuş əti

 

8.

0207 13

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri

və ətin əlavə məhsulları

 

9.

0207 14

(0207 14 990 1

istisna olmaqla)

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) dondurulmuş cəmdək hissələri və ətin

əlavə məhsulları

 

10

0402

Qatılaşdırılmış və ya şəkər və ya digər şirinləşdirici

 

 

Sıra

№-si

XİF MN üzrə

kod

Malın adı

 

 

 

maddələr əlavə edilmiş süd

və qaymaq

 

11.

0405

Kərə yağı və süddən

hazırlanmış digər piylər və yağlar; südlü pastalar

 

12.

0407

Qabıqlı, təzə,

konservləşdirilmiş və ya suda

bişirilmiş quş yumurtaları

 

13.

0701-dən

Təzə və ya soyudulmuş kartof (istixanada yetişdirilən

faraş kartof istisna olmaqla)

 

14.

Qrup 10

Dənli bitkilər

 

15.

Qrup 11

Unüyütmə-yarma sənayesi məhsulları; səməni;

nişastalar; inulin; buğda özü

 

16.

Qrup 12

Yağlı toxumlar və bar; Digər toxumlar, bar və dən; Dərman bitkiləri və texniki

bitkilər; Saman və yem

 

17.

1509

Saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş zeytun yağı və onun fraksiyaları:

 

18.

1510 00

Saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş, yalnız zeytundan hasil olunmuş digər yağlar və onların fraksiyaları, bu yağların və ya fraksiyaların 1509 mal mövqeyindəki yağları ilə və ya fraksiyaları ilə qarışıqları da daxil olmaqla

 

 

Sıra

№-si

XİF MN üzrə

kod

Malın adı

 

19.

1512 11

Günəbaxan və ya saflor yağı

və onların fraksiyaları, xam

yağ

 

20.

1512 19

Günəbaxan və ya saflor yağı və onların fraksiyaları, digərləri

 

21.

1515 21

Qarğıdalı yağı və onun

fraksiyaları, xam yağ

 

22.

1515 29

Qarğıdalı yağı və onun

fraksiyaları, digərləri

 

23.

1516 20

Bitki piyləri və yağları və onların fraksiyaları

 

24.

1517

Marqarin; 1516 mal mövqeyindəki qida üçün yararlı olan piylərdən və ya yağlardan, yaxud onların fraksiyalarından başqa, bu qrupdakı heyvan və ya bitki piylərinin və ya yağlarının, yaxud müxtəlif piylərin və ya yağların fraksiyalarının qida üçün yararlı olan qarışıqları

və ya hazır məhsulları

 

25.

1701

Bərk halda şəkər qamışı və ya şəkər çuğunduru şəkəri və kimyəvi təmiz saxaroza

 

26.

1901 10 000 0

Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış körpə uşaqlar

üçün hazır məhsullar

 

27.

1902

İsti emala məruz qalmış və ya qalmamış, içlikli (ətdən və ya digər məhsullardan) və ya içliksiz, yaxud başqa üsulla hazırlanmış və ya hazırlanmamış, spagetti,

makaron, əriştə, lazanya, klyotsklar, ravioli, kannelloni

 

 

Sıra

№-si

XİF MN üzrə

kod

Malın adı

 

 

 

kimi makaron məmulatları; hazırlanmış və ya

hazırlanmamış kuskus

 

28.

Qrup 23

Yeyinti sənayesinin qalıqları və tullantıları; heyvanlar üçün hazır yem

Nazirlər Kabinetindən ərzaq məhsulları ilə bağlı QƏRAR